Koło Naukowe Neptun TV jest studencką telewizją założoną w 2019 roku z inicjatywy studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej. Utworzone materiały wideo są udostępniane na stronach telewizji Neptun TV w serwisie internetowym YouTube, a także na portalu Facebook.

Władze Koła

Opiekun Koła – dr Konrad Knoch konrad.knoch@ug.edu.pl

Prezes Neptun TV – Aleksander Szlęzak a.szlezak.611@studms.ug.edu.pl

Wiceprezes Neptun TV – Zuzanna Dzwilewska z.dzwilewska.616@studms.ug.edu.pl

Wiceprezes Neptun TV ds. programowych – Stanisław Pawłowski s.pawlowski.606@studms.ug.edu.pl